ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

โรงเรียนสำหรับผู้พิการ

ตำแหน่งงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
ลักษณะงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • สัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลทุพลภาพ จนไม่สามารถปฎิบัติงานได้
 • ไม่เป็นผู้ได้รับโทษจำคุก คำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 • ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 • สวัสดิการ - - -
  สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
  วิธีการรับสมัครงาน สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
  หมายเหตุเพิ่มเติม - - -
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
  ติดต่อ : วิจิตรา ใจอ่อน
  4645 จ.กรุงเทพมหานคร 10400
  Tel : Tel : 02-247-4686 , Fax : Fax : 02-247-7685
  E-mail :
  ที่มาจาก : ลงประกาศงาน สมัครงาน รับสมัคร ค้นหางาน หางานทำ ฝากประวัติ สมัครงานออนไลน์ งานราชการ งานประจำ งานอิสระ ฝึกงาน   วันที่ : 24 ตุลาคม 2555
  ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่บริษัทเปิดรับสมัคร
 • นักการภารโรง
 • พี่เลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน/เด็กออทิสติก